• Nr. 1 webshop van de Benelux
  • Hoge klanttevredenheid
  • Korting bij directe betaling
  • Duurzame productie

Overzicht bestelling

Winkelmand0
alle shops
TrafficSupply webshops Informatiebord.nl Oplaadpaal-Kopen.nl Scheepvaartbord.nl SnelheidsdisplayKopen.nl StraatmeubilairKopen.nl RookvrijTerrein.nl BuurtPreventiebord.nl HuisnummerpaalKopen.nl Hondenpoepbord.nl Veiligheidsbord.nl VerkeersspiegelKopen.nl Wegvakmarkering.nl Spoorwegbord.nl

Disclaimer

Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TrafficSupply. 

Let op: samengestelde en getoonde afbeeldingen zijn visuals ter indicatie voor je als besteller. Details zoals kleuren, lettertype positionering van pictogrammen worden uiteindelijk conform de geldende richtlijnen geproduceerd. 

TIP Belangrijke informatie m.b.t. afmeting in relatie tot rechtsgeldigheid van de verkeersborden (voor gebruik in openbare ruimte)

De verkeersborden worden qua kleurgebruik en afbeeldingen gefabriceerd conform de geldende normeringen, reglement verkeersregels en verkeerstekens en CE keuringen. De door opdrachtgever geselecteerde optie's qua afmeting, opdruk en reflectie kan tot gevolg hebben dat het eindresultaat niet meer aan de officiële richtlijnen voldoet, omdat b.v. eisen worden gesteld aan minimale afmeting of reflectieklasse.  

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld
De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Eventuele schade onstaan bij of door gebruik van de website en/of geschreven inhoud, kan op geen enkele wijze voor rekening van TrafficSupply komen.